TSA "webbloppmarknad"

Inlagt av Dag -KDG tis, 2021-10-19 - 23:24

Vi får ibland gåvor i form av radiorelaterad utrusting från medlemmar som skänkes bort eller som behöver byta ägare för en resonabel peng.

  • Just nu har vi en lista med radiostationer (Drake, Kenwood, Icom) med diverse tillbehör från Bengt HBVs dödsbo som är till salu. Länk till listan:
    Document

För mer information kontakta Anders Afzelius <afzelius.anders (at) gmail.com>

Vänligen notera att diskussionen nedan sker på en extern server!