Ann SM0ZEU har tilldeladats SSA:s Hedersnål

Inlagt av Claes -MPV

Under middagen på SSA:s årsmöte i Kista (230422) tilldelades Ann SM0ZEU SSA Hedersnål med diplom för flerårigt och förtjänstfulla insatser som distriktsledare i Stockholmsdistriktet. Ett stort Grattis!

 

Foto Valle SM6VYP

På bilden syns från vänster Peter SM5GXQ Eldsjälsdiplom, Ingemar SM5AJV Hedersmedlemsskap och medalj, Jens SM0HEV SSA:s ordförande och utdelare av hedersbetygelserna, Morgan SM5BVV Hedersnål med diplom och Ann SM0ZEU Hedersnål med diplom.